شماره حساب رویداد

 

 

کاربر گرامی شما می توانید از طریق

شماره کارت مجازی 

5022297000086715 بانک پاسارگاد

نیز مبلغ را واریز کرده و فیش مربوطه را در سایت آپلود نمایید