برگزارکننده گان

برگزاری دوره‌های مالی (پولی، سرمایه ای و بانکی) توسط موسسات بزرگ بین‌المللی

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه


1- این شرکت در آسیای مرکزی و خاورمیانه فعالیت دارد و تحت نظارت «نهاد ناظر بازار مالی» کشور بریتانیا (FCA)  است. تمرکز این نهاد بر شرکت‌های اروپایی است که تمایل به انجام تجارت با ایران و افغانستان دارند. دفتر مرکزی این شرکت در انگلستان بوده و دفاتری در تهران و کابل نیز دایر کرده است. وظایف این شرکت ارائه مشاوره در بازارهای سرمایه در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت سرمایه، ادغام و تملیک، سبدگردانی، مشاور کسب و کار و دسترسی به بازار، توسعه تجارت بین‌المللی و راستی‌آزمایی، ارائه پشتیبانی فنی و عملیاتی و نهایتا پذیرش در بازار سهام بین‌المللی برای شرکت‌های منطقه‌ای می‌باشد. 
این شرکت راهبردهای ورود به بازار، تملک و خرید سهام شرکت‌های محلی، مدیریت جریان پول نقد و ایجاد راهبرد‌های سازگار در محیط فعلی را برای شرکت‌های اروپایی فراهم می‌نماید.

 

 

 


2- انجمن‌ بین‌المللی روابط‌عمومی (IPRA) انجمن بین‌المللی روابط‌عمومی در سال 1995 بعد از چندین نشست و پیگیری در لندن پایه‌گذاری شد.از آن زمان این انجمن برای ارتقا‌ی سطح روابط‌عمومی در سراسر جهان اقدام کرد. انجمن بین‌المللی روابط‌عمومی به عنوان سازمانی غیردولتی و بین‌المللی در سازمان ملل متحد شناخته شده است که یک کمیته‌ی بسیار فعال برای افراد درگیر با حرفه‌ی روابط‌عمومی در سراسر دنیاست و با همکاری با موسسات مرتبط دوره‌های مختلف در قالب کنفرانس، کارگاه آموزشی، کنگره‌های جهانی برگزار می‌کند و از میان همه‌ی آن ها جوایز طلایی IPRA برای ارتقا‌ی روابط‌عمومی به طور اختصار سالانه برای اعضای خود برگزار می‌کند. ایپرا در حال حاضر  حدودا 700 عضو از 80 کشور در سراسر جهان دارد. ایپرا اکنون شناخته شده‌ترین گروه بین‌المللی فعالان روابط‌عمومی در سراسر جهان است که نه تنها در تبادل اطلاعات و همکاری با همه‌ی حرفه‌ها فعال است، بلکه در ایجاد ساختار منظم فرصت‌های توسعه‌ی حرفه‌ای و دیگر اولویت‌های مطرح شده در پیشبرد نقش روابط‌عمومی و مدیریت امور بین‌الملل نیز کارهای زیادی انجام داده است. تاکید بیشتر انجمن اکنون بر آموزش و ارتقای ادبیات حرفه‌ای است، آن چنان که ابعاد این فعالیت همچنان در حال افزایش است تا پیشرفت این حرفه را در کشورهای درحال توسعه تضمین کند و مضامینی مانند محیط‌زیست، کنترل کیفیت در روابط‌عمومی نقش پررنگ‌تری بیابند. توسعه‌ی انجمن بین‌المللی روابط‌عمومی در پنجاه سال گذشته در حرفه‌ی روابط‌عمومی نیز منعکس شده است؛ از شروع کار که مجموعه‌ای از افراد پایه‌گذار روابط‌عمومی بوده‌اند تا حال حاضر که شناخته شده‌ترین شبکه‌ی بین‌المللی افراد حرفه‌ای در این زمینه است IPRA کانون توجه توسعه‌ی مدیریتی و روابط‌عمومی اجتماعی بوده است.