آدرس:  تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

کارگاه آموزشی همکاری تجاری و داد و ستد با ایران در سال 2019 - Arjan Capital - محل برگزاری: سالن اجتماعات 5

کارگاه آموزشی چالش های نوظهور در حوزه روابط عمومی و ارتباطات - IPRA - محل برگزاری: سالن اداری 2